Ring oss: 070-712 76 60

OVK-besiktning Malmö, Lund, Helsingborg

OVK-besiktning (obligatorisk ventilationskontroll) ska göras innan ett ventilationssystem tas i bruk för första gången (första besiktning). För de flesta byggnader ska OVK besiktningen sedan göras regelbundet, var 3 eller 6 år. 

Ägaren skal säkerställa att fel och brister som upptäcks vid OVK-besiktningen åtgärdas omedelbart. Ägaren har ansvaret, även mellan besiktningstillfällena, för att vidta de åtgärder som behövs för att kraven på ventilationssystemet ska vara uppfyllda och för att de underhålls så att deras  tekniska egenskaper bevaras.

Den inomhusmiljö som vi människor vistas i blir allt mer komplicerad och fylld av problem. Många sjukskrivningar på
arbetsplatser beror på en dålig inomhusmiljö. Allergier både hos barn och vuxna är ett galopperande problem.

Ventilationssystem behöver skötas och underhållas för att fortsätta ge en bra inneluft. Så småningom kan det annars bli problem med fukt och mögel i huset. Då kan man drabbas av hälsobesvär.OVK-besiktning

Det är kommunens byggnadsnämnd som ska kontrollera att byggnadens ägare sköter sina skyldigheter. Om byggnadens ägare inte genomför OVK-besiktningen kan byggnadsnämnden förelägga ägaren att genomföra den. Om det framgår av ett protokoll att kraven om funktionskontroll inte uppfylls, kan byggnadsnämnden förelägga ägaren att åtgärda bristerna. Kommunens byggnadsnämnd kan utdöma ett vite om felaktigheter och bristar ej åtgärdas. Kontakta oss här:

Kombinerad energideklaration och OVK-besiktning

Vi kan erbjuda våra kunder kombinerad energideklaration och OVK-besiktning (obligatorisk ventilationskontroll) – med snabb hantering och till lågpris. Våra duktiga certifierade experter har behörighet att utföra OVK kontrollen och energideklarationen samtidigt. Besiktningen sker vid samme tillfälle alltför att minska besväret för de boende och ägaren. Läs mera om OVK besiktning

Ventilationskontroll och injustering

I fastigheter (även villafastigheter) med mekanisk ventilation och återvinning är det mycket viktigt med korrekt injustering och ventilationskontroll. För höga eller låga luftflöden har stor inverkan på energianvändningen och inomhusklimatet.