Ring oss: 070-712 76 60

Energideklaration Malmö – Lund – Helsingborg

Energideklaration i Lund

Behöver du hjälp med energideklaration i Malmö, Lund eller Helsingborg?
Letar du efter en hjälpsam och erfaren certifierad energiexpert eller OVK besiktningsman? Välkommen att kontakta oss.
Skandek AB borgar för energideklaration och ventilationskontroll av rätt kvalitet, till rätt pris och som är levererad i rätt tid. Vi är experter inom energi och ventilation.


Energideklaration – varför?

Mer än en tredjedel av all energi vi förbrukar i Sverige går till bostäder och lokaler. För att minska energiförbrukningen och koldioxidutsläppen är det numera lag på att byggnader ska vara energibesiktigade och vara försedd med en energideklaration. Hos oss är det den kunniga energiexperten, som med all sin kunskap, hanterar din energideklaration och ventilationskontroll från början till slut. 

Energideklaration pris

Flerbostadshus och lokalfastighet från 3 000:- exkl. moms. Vi lämnar offert med fastpris garanti. Inga övriga kostnader tillkommer!
Energideklarationen innefattar: okulärbesiktning, diagnostisering av husets energianvändning, förslag till kostnads-effektiva och energibesparande åtgärder, registrering & godkännande hos Boverket samt utfärdande av energideklaration till kund.

Obligatorisk ventilationskontroll

Vi kan även erbjuda OVK-besiktning, ventilationskontroll, injustering och rengöring av ventilationssystem. Varför inte prova vår kombinerade energideklaration och OVK – obligatorisk ventilationskontroll – i Bostadsrättsföreningar, hyreshus och lokalfastigheter. Våra duktiga certifierade experter har behörighet att utföra ventilationskontrollen och energibesiktningen simultant. Besiktningen sker på en och samma gång – tidsbesparande, smidigt och kostnadseffektivt. I samband med OVK-besiktning och injustering kan vi att erbjuda att uppdatera en redan gällande energideklaration. Ni får en helt ny energideklaration med 10 års giltighetstid till ett oemotståndligt lågt pris.

Energideklaration och OVK besiktning – på vilket sätt ?

Under besiktningen mäter vi bland annat luftflöden (l/sek), areor (m2), isoleringstjocklek (mm) och temperaturer (C).

Vi insamlar nödvändig information såsom nuvarande energianvändning, typ och status på uppvärmnings- och ventilationsanläggningar, konstruktion av byggnadselement, felaktigheter i klimatskal, etc.

Normalårskorrigering och fördelning av den köpta energin.

Vi jämföra mellan den faktiska energianvändningen och referensvärden för jämförbara byggnader. Jämförelsen redovisas som energianvändning per kvadratmeter uppvärmd area(kWh/m²).

Vår redovisning består av en översiktlig presentation av fastighetens energiprestanda.

Vi lägger förslag på åtgärder, med lönsamhetskalkyler, för att förbättra byggnadens energiprestanda.

Skandek AB:s certifierade energiexperter registrera och godkänner energideklarationen hos Boverket.

Skandek AB – om oss

Skandek AB grundades 2008 av Jonas Helmfrid och Claus Holten – båda energiingenjörer.
Våra besiktningsmän hantera alla typer av byggnader: bostadsrättsföreningar, flerbostadshus, hyreslägenheter, kommersiella fastigheter, kommunala och statliga fastigheter.

Skandek AB – varför anlita oss?

Skandek AB:s besiktningsmän är handlingskraftiga, hjälpsamma och flexibla

Certifierade energiexperter med den högsta certifieringsbehörigheten K.

Våra anställda är sakkunniga funktionskontrollanter inom ventilation

Skandek AB är ackrediterat och har ett kvalitets- och miljöledningssystem ISO 9001

Konsultansvarsförsäkring hos Trygg Hansa enligt ABK96

Obligatorisk ventilationskontroll och energideklaration för alla typer av fastigheter och system.

Våra dedikerade experter är behöriga att utföra ventilationskontroll och energibesiktning samtidigt.

Vi erbjuder synkronbesiktning med en oslagbar prissättning

Vi garantera en trygg och säker hantering av nycklar

Många nöjda kunder och prima referenser

Uppdatering av gällande energideklaration. Ni får en helt ny deklaration med 10 års giltighetstid.

Injustering ventilation och rengöring av ventilationssystem

Med korta beslutsvägar och en minimal administration kan vi lägga all fokus på kunden och samtidigt erbjuda energideklarationer och OVK besiktning till ett mycket förmånligt pris.
Vi har den högsta certifieringsbehörigheten K och energideklarerar alla typer av fastigheter, från koja till slott, med samma omtanke och entusiasm. Läs mera om energideklaration

Våra duktiga energiexperter har energideklarerat och utförd OVK-besiktningar i mer än 10 000 byggnader i hela Skåne och lämnat kostnadseffektiva åtgärdsförslag, med korta pay off-tider, som ger stora energibesparingar. Vi är medlemmer i FUNKIS funktionskontrollanterna i Sverige. Vi är främst verksamma i Malmö, Lund och Helsingborg men försummar inte övriga Skåne och den underbara Skånska landsbyggen!