energideklaration och OVK besiktning Helsingborg, Lund, Malmö

Energideklaration och OVK besiktning

Mer än en tredjedel av all energi vi förbrukar i Sverige går till bostäder och lokaler. För att minska energiförbrukningen och koldioxidutsläppen är det numera lag på att byggnader ska vara energibesiktigade och vara försedd med en energideklaration.

Innan vi upprätter en energideklaration ska byggnaden som huvudregel ha en energibesiktning på plats. Undantagen finns angivna i Boverkets föreskrifter (2012:9) om ändring i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader, BED 5.
Med vår professionellt utförda energibesiktning sparar du både pengar och energi, samt bidrar till en bättre miljö. Kontakta oss här eller ring direkt 070-712 76 60 el. 070-712 76 61

Vi kan även erbjuda OVK Besiktning. Varför inte prova vår kombinerade energideklaration och OVK – Obligatorisk Ventilationskontroll i Bostadsrättsföreningar, hyreshus och lokalfastigheter – snabbt och till lågpris. Våra duktiga certifierade experter har behörighet att utföra OVK Besiktningen och Energideklarationen samtidigt. Besiktningen sker på en och samma gång – smidigt och kostnadseffektivt.

Energideklaration och OVK-besiktning – på vilket sätt ?

Under besiktningen mäter vi bland annat luftflöden (l/sek), areor (m2), isoleringstjocklek (mm) och temperaturer (C).

Vi insamlar nödvändig information såsom nuvarande energianvändning, typ och status på uppvärmnings- och ventilationsanläggningar, konstruktion av byggnadselement, felaktigheter i klimatskal, etc.

Normalårskorrigering och fördelning av den köpta energin.

Vi jämföra mellan den faktiska energianvändningen och referensvärden för jämförbara byggnader. Jämförelsen redovisas som energianvändning per kvadratmeter uppvärmd area(kWh/m²).

Vår redovisning består av en översiktlig presentation av fastighetens energiprestanda.

Vi lägger förslag på åtgärder, med lönsamhetskalkyler, för att förbättra byggnadens energiprestanda.

Skandek AB:s certifierade energiexperter registrera och godkänner energideklarationen hos Boverket.

Om oss

Skandek AB grundades 2008 av Jonas Helmfrid och Claus Holten.

energideklaration och OVK besiktning i Helsingborg, Lund, MalmöBolaget präglas av en stark förankring i Skåne. Med korta beslutsvägar och en minimal administration kan vi lägga all fokus på kunden och samtidigt erbjuda energideklarationer och OVK-besiktning till ett mycket förmånligt pris.

Vi har den högsta certifieringsbehörigheten K och energideklarerar alla typer av fastigheter, från koja till slott, med samma omtanke och entusiasm.

Våra duktiga energiexperter har energideklarerat och utförd OVK-besiktningar i mer än 8 000 byggnader i hela Skåne och lämnat kostnadseffektiva åtgärdsförslag, med korta pay off-tider, som ger stora energibesparingar. Vi är medlemmer i FUNKIS funktionskontrollanterna i Sverige.

Våra experter er certifierade. Skandek AB är ackrediterad och har ett kvalitetssystem enl. standard ISO/IEC 17020.