Ring oss: 070-712 76 60

Energideklaration i Malmö, Lund och Helsingborg

energideklaration

Behöver du hjälp med energideklaration?
Letar du efter en hjälpsam och erfaren certifierad energiexpert eller OVK besiktningsman? Välkommen att kontakta oss.
Skandek AB borgar för energideklaration och ventilationskontroll av rätt kvalitet, till rätt pris och som är levererad i rätt tid.

Vi är inget förmedlingsföretag och jobbar helt utan fördyrande mellanhänder. Hos oss är detsamma person som hjälper dig: från första kontakten till det slutförda uppdraget. 


Energideklaration – varför

Mer än en tredjedel av all energi vi förbrukar i Sverige går till bostäder och lokaler. För att minska energiförbrukningen och koldioxidutsläppen är det numera lag på att byggnader ska vara energibesiktigade och vara försedd med en energideklaration. 

Boverkets energideklaration beskriver hur effektiv ett hus är ur energisynpunkt. Du får svar på hur mycket energi det går in i huset och vart den tar vägen.  Energideklarationen talar om för dig hur byggnadens energianvändning kan minskas och driftskostnaderna sänkas. Hos oss är det den kunniga energiexperten, som med al sin kunskap, hanterar din energideklaration och OVK besiktning från början till slut.

En energideklaration ska enligt lagen upprättas

 • när en byggnad uppförs, dvs. vid nybyggnation
 • när en byggnad säljs, förutsatt att det då inte redan finns en deklaration, som ej är äldre än 10 år
 • för byggnader som upplåts med nyttjanderätt i form av bostads- eller hyresrätt (i huvudsak flerbostadshus och hus med lokaler). Ägaren ansvarar för att det finns en energideklaration som inte är äldre än tio år
 • för lokaler med offentlig verksamhet, s k. specialbyggnader, med större golvyta än 1 000 m2, t ex. bad-, sports- och idrottsanläggningar, vårdbyggnader m. fl. Ägaren ansvarar för att det finns en energideklaration som inte är äldre än tio år

Energideklaration pris

Flerbostadshus och lokalfastighet från 3 000:- exkl. moms. Vi lämnar offert med fastpris garanti. Inga övriga kostnader tillkommer. Vänligen fyll i vårt enkla offert formulär. För energideklarering av småhus har vi et lågt pris i nordvästra Skåne. Vi lovar att du får besked samma dag.
För energideklaration av Bostadsrättsföreningar, hyreslägenheter, kontorsfastigheter och specialfastigheter har vi olika priser beroende på antalet byggnader och komplexitet.
Utgift för energideklaration är avdragsgill, vanligtvis som en löpande driftskostnad för bostadsrättsföreningen eller näringsverksamheten. Vid uthyrning kan utgiften för energideklarationen dras av som en driftskostnad i inkomstslaget näringsverksamhet om uthyrningen medför att byggnaden tillhör en näringsfastighet. 

Rengöring ventilation och injustering av luftflöden

Vi utför även rengöring av ventilation och injustering av luftflöden. Våra kontrollanter är SWEDCERT certifierade med behörighet N, vilket innebär riksbehörighet

Obligatorisk ventilationskontroll

Vi kan även erbjuda OVK besiktning, ventilationskontroll, injustering och rengöring av ventilationssystem. Varför inte prova vår kombinerade energideklaration och OVK – obligatorisk ventilationskontroll – i Bostadsrättsföreningar, hyreshus och lokalfastigheter. Våra duktiga certifierade experter har behörighet att utföra ventilationskontrollen och energibesiktningen simultant. Besiktningen sker på en och samma gång – tidsbesparande, smidigt och kostnadseffektivt. I samband med OVK-besiktning och injustering kan vi att erbjuda att uppdatera en redan gällande energideklaration. Ni får en helt ny energideklaration med 10 års giltighetstid till ett oemotståndligt lågt pris.

Energideklaration och OVK besiktning – på vilket sätt ?

Under besiktningen mäter vi bland annat luftflöden (l/sek), areor (m2), isoleringstjocklek (mm) och temperaturer (C).

Vi insamlar nödvändig information såsom nuvarande energianvändning, typ och status på uppvärmnings- och ventilationsanläggningar, konstruktion av byggnadselement, felaktigheter i klimatskal, etc.

Normalårskorrigering och fördelning av den köpta energin.

Vi jämföra mellan den faktiska energianvändningen och referensvärden för jämförbara byggnader. Jämförelsen redovisas som energianvändning per kvadratmeter uppvärmd area(kWh/m²).

Vår redovisning består av en översiktlig presentation av fastighetens energiprestanda.

Vi lägger förslag på åtgärder, med lönsamhetskalkyler, för att förbättra byggnadens energiprestanda.

Skandek AB:s certifierade energiexperter registrera och godkänner energideklarationen hos Boverket.

OVK besiktningsman Jonas

Goda referenser och ett gott rykte = trygghet för våra kunder

 • Våra besiktningsmän är handlingskraftiga, hjälpsamma och flexibla
 • Certifierade energiexperter med den högsta certifieringsbehörigheten K
 • Våra anställda är sakkunniga funktionskontrollanter inom ventilation
 • Skandek AB är ackrediterat och har ett kvalitets- och miljöledningssystem ISO 9001
 • Konsultansvarsförsäkring hos Trygg Hansa enligt ABK96
 • Obligatorisk ventilationskontroll och energideklaration för alla typer av fastigheter och system
 • Våra dedikerade experter är behöriga att utföra ventilationskontroll och energibesiktning samtidigt
 • Vi erbjuder synkronbesiktning med en oslagbar prissättning
 • Vi garantera en trygg och säker hantering av nycklar
 • Många nöjda kunder och prima referenser
 • Uppdatering av gällande energideklaration. Ni får en helt ny deklaration med 10 års giltighetstid
 • Injustering ventilation och rengöring av ventilationssystem

Vi har den högsta certifieringsbehörigheten K och energideklarerar alla typer av fastigheter, från koja till slott, med samma omtanke och entusiasm.

Våra duktiga energiexperter har energideklarerat och utförd OVK besiktningar i mer än 10 000 byggnader i hela Skåne och lämnat kostnadseffektiva åtgärdsförslag, med korta pay off-tider, som ger stora energibesparingar. Vi är medlem i FUNKIS funktionskontrollanterna i Sverige. Vi är främst verksamma i Malmö, Lund och Helsingborg men försummar inte övriga Skåne och den underbara Skånska landsbyggen!