Ring oss: 070-712 76 60

Energideklaration i Malmö, Lund, Helsingborg

energideklaration bostadsrätt

Behöver du hjälp med OVK-besiktning og energideklaration?
Vi borgar för en ventilationskontroll och energibesiktning av rätt kvalitet, till rätt pris och som är levererad i rätt tid. Vi garanterar att ditt hus får en individuell och opartisk bedömning. 


Energideklaration – varför?

Mer än en tredjedel av all energi vi förbrukar i Sverige går till bostäder och lokaler. För att minska energiförbrukningen och koldioxidutsläppen är det numera lag på att byggnader ska vara energibesiktigade och vara försedd med en energideklaration. Hos oss är det den erfarna energiexperten, som med all sin kunskap, hanterar din energideklaration och ventilationskontroll från början till slut. 

OVK-besiktning

Vi kan även erbjuda OVK besiktning. Varför inte prova vår kombinerade energideklaration och OVK – obligatorisk ventilationskontroll – i Bostadsrättsföreningar, hyreshus och lokalfastigheter – snabbt och till lågpris. Våra duktiga certifierade experter har behörighet att utföra OVK besiktningen och energideklarationen samtidigt. Besiktningen sker på en och samma gång – tidsbesparande, smidigt och kostnadseffektivt.
I samband med OVK-besiktning och injustering kan vi att erbjudaatt uppdatera en redan gällande energideklaration.
Ni får en helt ny energideklaration med 10 års giltighetstid till ett oemotståndligt lågt pris.

Energideklaration och OVK besiktning – på vilket sätt ?

  • Under besiktningen mäter vi bland annat luftflöden (l/sek), areor (m2), isoleringstjocklek (mm) och temperaturer (C).
  • Vi insamlar nödvändig information såsom nuvarande energianvändning, typ och status på uppvärmnings- och ventilationsanläggningar, konstruktion av byggnadselement, felaktigheter i klimatskal, etc.
  • Normalårskorrigering och fördelning av den köpta energin.
  • Vi jämföra mellan den faktiska energianvändningen och referensvärden för jämförbara byggnader. Jämförelsen redovisas som energianvändning per kvadratmeter uppvärmd area(kWh/m²).
  • Vår redovisning består av en översiktlig presentation av fastighetens energiprestanda.
  • Vi lägger förslag på åtgärder, med lönsamhetskalkyler, för att förbättra byggnadens energiprestanda.
  • Skandek AB:s certifierade energiexperter registrera och godkänner energideklarationen hos Boverket.

Om oss

Skandek AB grundades 2008 av Jonas Helmfrid och Claus Holten.
Våra experter er certifierade energiexperter. Skandek AB är ackrediterad och har ett kvalitetssystem enl. standard ISO/IEC 17020.

Bolaget präglas av en stark förankring i Skåne. Med korta beslutsvägar och en minimal administration kan vi lägga all fokus på kunden och samtidigt erbjuda energideklarationer och OVK-besiktning till ett mycket förmånligt pris.

Vi har den högsta certifieringsbehörigheten K och energideklarerar alla typer av fastigheter, från koja till slott, med samma omtanke och entusiasm. Läs mera om energideklaration bostadsrätt.

Våra duktiga energiexperter har energideklarerat och utförd OVK-besiktningar i mer än 10 000 byggnader i hela Skåne och lämnat kostnadseffektiva åtgärdsförslag, med korta pay off-tider, som ger stora energibesparingar. Vi är medlemmer i FUNKIS funktionskontrollanterna i Sverige.
Vi har många nöjda kunder och prima referencer.